Přihlášení

OSOBNÍ KONZULTACE

3W8C2868

Během osobní konzultace vás provedu procesem uvědomění si podstaty vašeho problému, který řešíte, a následně budeme uvolňovat emoce s ním spojené.

Osobní konzultace jsou založené na celostním přístupu k našim trápením a vychází z toho, že základem většiny našich fyzických i psychických problémů jsou emoce, které máme uložené v sobě.

Postupnými otázkami vás citlivě vedu k nalezení emocí, které se vztahují k danému tématu/ problému a ty pak za pomoci Funkčního principu necháme projít.

Takto můžete již v průběhu konzultace vnímat zlepšení v prožívání, vaše trápení zmizí nebo se výrazně zmenší a máte možnost i pochopit základ, proč jste danou situaci prožili.

Příklad oblastí, na kterých můžeme společně pracovat:

Můžeme vaše problémy řešit jen na verbální úrovni - tedy tak, že vás provedu procesem uvědomění a propuštění příslušných emocí na principu koučování s využitím Funkčního principu (vědomé uvolnění emocí, které jsou příčinou vašeho problému).

S vašim souhlasem pak mohu využít i další techniky: MASÁŽE, BIODYNAMIKA - TERAPEUTICKÁ PRÁCE S DOTEKEM, KVATNOVÉ TECHNIKY a PRÁCE S ENERGIÍ.

Tento způsob práce je vhodný i pro dětské klienty zhruba od 8 let. Obecně u dětí je pak dobré vždy pracovat i s rodiči tak, aby si i oni vyřešili svá hlavní témata., kterými své děti naprosto přirozeně ovlivňují.

CENÍK a možnosti platby najdete ZDE

 

LEKTOR: Jana Pozlovská

KONTAKT PRO OBJEDNÁNÍ:   e-mail: jana@soham.center, telefon: 602 731 021

Vzhledem k tomu, že v tuto dobu procházím i aktivním dalším vzděláváním se, je počet klientů omezený, ale je možné se domluvit na setkání v průběhu celého dne