Přihlášení

Life without limits (Život bez hranic) - Nick Vujicic

Moje zkušenosti se šikanou mi zanechali pocity zastrašení, deprese, úzkosti a bolesti břicha. Pokud znáte můj osobní příběh, jistě si vzpomenete, že většina školních dnů končila slzami a při jedné příležitosti mě vedla k neúspěšnému pokusu o sebevraždu. Neřekl jsem svým rodičům, že si mě vybrali, protože jsem je nechtěl rozrušit. Myslel jsem si, že to zvládnu sám, ale mýlil jsem se. Měl jsem jim to říct. Když cestuji po celém světě a mluvím s desítkami tisíc mladých lidí, je zřejmé, že nikdo není imunní před šikanováním. Tato epidemie není specifická jen pro Severní Ameriku. Šikana je globální problém.

My experiences with bullies left me feeling intimidated, depressed, anxious and sick to my stomach. If you know my personal story, you'll remember that most grade school days ended with tears and on one occasion led me to a failed suicide attempt. I didn't tell my parents when I was picked on because I didn't want to upset them. I thought I could handle it myself, but I was wrong. I should have told them. As I travel around the world talking to tens of thousands of young people, it is evident that no one is immune from being bullied. This epidemic is not unique to North America. Bullying is a global issue.