Přihlášení

Krátký příběh k zamyšlení - Sokratova zkouška

Sokrates

Jednoho dne, na vrcholu kopce, potkal muž filosofa Sokrata a povídá:

„Jestlipak víš, co jsem se zrovna dozvěděl o tvém příteli?“

„Počkej chvilku,“ odpověděl Sokrates. „Než mi cokoliv řekneš, rád bych tě podrobil zkoušce. Říká se jí zkouška tří sít.“

„Tří sít?“ „Přesně tak,“ pokračoval Sokrates.


„Než mi začneš vyprávět o mém příteli, možná bude dobré na chvilku zkusit prosít to, co mi řekneš. První síto se jmenuje pravda. Máš naprostou jistotu, že to, co mi chceš říct, je pravda?“ „Ne,“ odpověděl muž, „vlastně jsem to jenom slyšel a….“ „Dobře,“ řekl Sokrates. „Takže ty opravdu nevíš, jestli je to pravda nebo není.


Teď vyzkoušejme druhé síto. Toto síto se jmenuje dobro. Chceš mi o mém příteli říct něco dobrého?“ „Ne, naopak…“ „Takže,“ pokračoval Sokrates, „chceš mi o něm říct něco špatného a nejsi si jist, jestli je to pravda.


Hmm, ale pořád ještě můžeš zkouškou projít, protože zbývá ještě jedno síto. Jmenuje se užitečnost. Bude mi to, co mi chceš o mém příteli říci, užitečné?“ „No, ani moc ne.“


„Dobrá,“ uzavřel Sokrates, „takže to, co mi chceš říct, není ani pravdivé, ani dobré, dokonce ani pro mne užitečné.


Tak proč bys mi to měl vyprávět?“