Přihlášení

ZVLÁDÁM SVÉ EMOCE

stones-3364324-1920

1- DENNÍ PRAKTICKÝ SEMINÁŘ JAK ZVLÁDNOUT STRACH, STRES A DALŠÍ EMOCE

Emoce výrazně ovlivňují nejen naše prožívání okolního světa a situací, které se nám v životě dějí, ale stávají se i prvotní příčinou našich fyzických problémů a trápení.
Pokud emoce v sobě držíme a ukládáme a ve vypjatých situacích se rozhodujeme a jednáme na jejich základě, nejsou většinou naše rozhodnutí a akce ty nejsprávnější. Naopak pokud umíme emoci správně „zpracovat“ a naše jednání a konání vychází z vnitřního klidu a rovnováhy, jsou naše kroky ty nejlepší, jaké jde v danou chvíli učinit. Díky zvládnutí jednoduchých technik, které nám pomohou dostat se lépe do rovnováhy, budeme nejen spokojenější a vyrovnanější v osobním a pracovním životě ale budeme také daleko lépe a rychleji dosahovat svých pracovních i osobních cílů a přání.

CO SE NAUČÍTE

ČASOVÁ DOTACE:
1 den od 9:30 do 17:30 s 1 hodinovou přestávkou na oběd (7 hodin výuka)

MÍSTO A VYBAVENÍ

POČET ÚČASTNÍKŮ:
 Do 12 účastníků

Na semináři se mohou otvírat i citlivá osobní témata, budeme nastavovat vždy pro danou skupinu, co je pro ně ještě komfortní a přijatelné. Každopádně je dobré vždy zvažovat i složení skupiny z tohoto pohledu. V těchto případech doporučuji doplnit seminář o individuální konzultaci pro účastníky, aby bylo možné dotknout se i osobnějších témat tam, kde to bude potřeba.
Jako variantu nabízím možnost zařadit zájemce ze společnosti do veřejných kurzů.
 

CENA:  36.000,- Kč / seminář nebo 3.000,- Kč za účastníka ve veřejném kurzu.
Možno domluvit i formou benefitu s částečnou úhradou od firmy a doplatkem od zaměstnance

LEKTOR:  Jana Pozlovská

OBJEDNÁVKA SEMINÁŘE PRO VAŠI FIRMU:
Jana Pozlovská, e-mail: jana@soham.center. tel: 602 731 021
seminář lze uspořádat i v anglickém jazyce