1

SO HAM - OTEVŘENÝ PROSTOR PRO SDÍLENÍ

 

Před několika lety jsem se i já vydala na cestu za poznáváním sama sebe a k vlastnímu osobnímu rozvoji tak, abych mohla o svém životě říkat, že je můj. Ne vždycky perfektní, ne vždycky rozzářený a radostný, ale opravdový a já v něm mohu bez obav vyjadřovat sama sebe a být maximálně pravdivá především sama k sobě.

 

Během té cesty jsem potakal spoustu úžasných lidí, kteří byli a jsou na stejné cestě a byla jsem vždy vděčná za to, že jsem měla svá poznání a pravdy s kým sdílet, inspirovat se jimi, učit se a vzájemně si pomáhat a podporovat se.

 

Když jsme se s Jirkou rozhodli otevřít - tenkrát ještě naše - centrum SO HAM, byla základní myšlenka ta tímto projektem právě nabídnout prostor, kde by se lidé na podobné cestě mohli scházet, sdílet své zkušenosti, čerpat energii pro svůj běžný život, zkoušet, zažívat a poznávat.

 

Zároveň se začaly otvírat různé formáty a vzniklo hledání, jak nejlépe tento prostor uchopit a nabídnout příchozím. Nyní - po dvou letech působení centra SO HAM - jsem dva základní formáty sloučila pod společnou hlavičku SO HAM - OTEVŘENÝ PROSTOR PRO SDÍLENÍ.

SETKÁNÍ V PŘÍTOMNOSTI  - navazují na původní SO HAM KLUBY, ale na rozdíl od původních klubá jsou otevřené komukoliv, kdo chce na sobě pracovat, poznávat sám sebe a dál se rozvíjet. Budeme procházet postupně různá témata a mým záměrem je snažit se jít přímo ke kořenům, k základnímu a jednoduchému pochopení hry života. Dostat se co nejvíce do prožitku tady a teď a poznání vlastní podstaty ve své naprosté jednoduchosti.

Nebudeme se ale jenom dívat na přítomnost, ale pokud někoho něco trápí ve vztahu k minulosti nebo budoucnosti k danému tématu, budeme toto rovnou čistit, řešit a opravovat.  Dané téma nám bude vodítkem pro začátek, ale večer se samozřejmě bude vždy vyvýjet především podle aktuálních témat účastníků večera.

Závěr večera bude patřit vedené relaxaci na dané téma nebo prožitkovému energetickému cvičení.

 

OSTROVY SVOBODY - jako projekt Mirka Vojáčka zařazuji do našeho otevřeného prostoru, protože myšlenka ostrovů se mnou souzní a nabízí možnost setkávání především pro ty, kteří procházeli a procházejí Mirkovými semináři. Ale jsou opět otevřené i pro kohokoliv, kdo s touto myšlenkou souzní a chce se potkávat s lidmi stejného smýšlení.

Každý večer otevřeme jedním z Univerzálních zákonů, které Mirek sepsal ve své knize. Bude to tedy úvodní téma večera pro otevření společného sdílení.

Závěr večera pak bude patřeit společné meditaci na prázdnotu.

 

Těším se s vámi všemi na společná setkání v otevřeném prostoru centra SO HAM. Centra jehož jméno přímo ukazuje k nejčistší a nejjednodušší podstatě nás samotných: . SO HAM = JÁ JSEM TEN

 

 

 

 

Chcete dostávat pravidelně informace o nových akcích?


Zásady o zpracování osobních údajů

© 2015 SoHam.center